PORTFOLIO

DOMESTIC CASE

분당수지 U-Tower 지식산업센터 (동천역)

  • 관리자
  • 2016-03-02
  • 조회수 11,645
  • 다운로드


 

 

 

 

  

 

                                                                     * 위   치 : 경기도 용인시 수지구 동천동 899

                                                                     * 총면적 : 405㎡ (3T 쉬트패널)

                                                                     * 제   품 : 라이트 브론즈(MA-BR01)

                                                                     * 진   행 : 소   재

                                                                                    임가공(가공 지급자재 아노다이징)

                                                                     * 설계사 : 준 건축사사무소 

 

List