PORTFOLIO

DOMESTIC CASE

서광주 하나로마트 facade renovation

  • 관리자
  • 2020-06-08
  • 조회수 4,061
  • 다운로드
 

                                                   * 위   치 : 광주 북구 동운로 123(동림동) 서광주농협

                                                                  

  
                                                   * 총면적 : 185 m2

 

                    
                                                   * 제   품 :  샌딩 메탈릭 실버 -무광 (SA-SI 00-무광)

                                                                        

                                     
                                                   * 설계사 : (주)예감건축사사무소

 

                                                   * 발주처 :  농협중앙회

 

 

 

 

List