PORTFOLIO

DOMESTIC CASE

서울 은평 롯데백화점

  • 관리자
  • 2016-04-20
  • 조회수 10,358
  • 다운로드

 

 

 

 

  
  

 

 * 위   치 : 서울시 은평구 진관동

 * 총면적 :  2,413㎡ (0.8T 시트패널)

 * 제   품 :메탈릭 실버 - 유광(MA-SI 10)

              메탈릭 실버 - 무광(MA-SI 20)

  * 진   행 : 임가공(지급자재 아노다이징)

 

 * 발주처 : 롯데자산개발

 

 * 설계사 : 디에이그룹 엔지니어링

 

 

List